Hot linka, zatelefonujte nám 774 731 550
Úvod Rychlý slovník

Rychlý slovníček

Náš slovníček základních internetových výrazů by Vám měl pomoci se snadněji zorientovat ve světě webdesignu. Vybrali jsme pro Vás nejdůležitější a nejpoužívanější výrazy s co nejpřívětivějším vysvětlením.

Rychlý slovníček vysvětluje pojmy z pohledu užitečnosti technologií a pro urychlení rozhodování Vás zákazníků. Pro odborné přesné technické vysvětlení pojmů klikněte prosím vždy na odkaz Detail nebo přejděte přímo do sekce Detailní slovník

CSS
Zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky kaskádových stylů. Je to jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML a mnoho dalších.

Stručně & prakticky: Díky němu vidíte grafický design a styl formátování Vašich stránek.
Detailně o CSS>>

XML
eXtensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. V podstatě je to základní stavební jazyk všech moderních internetových formátů. Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů - ovšem není to nijak striktně omezeno. Nezabývá se sám o sobě vzhledem dokumentu nebo jeho částí ovšem je možné jej použít téměř na cokoliv. Jazyk XML nemá žádné předdefinované značky (tagy, názvy jednotlivých elementů). Aktuální verze XML je 1.1.

Stručně & prakticky: Je lehce čitelný a protože nemá definované značky stačí pro jeho znalost umět pouze syntaxi.XML se hodí jako mezičlánek pro zpracování informací z databáze. Zjednodušuje práci s informacemi. Ovšem zároveň je z něj možné stvořit další jazyky omezením syntaxe a předdefinovanými tagy s definovanou funkcí. Např RSS XHTML RDF a další.
Detailně o XML>>

HTML/XHTML
Hypertextový značkovací jazyk. Rozd síly XHTML oproti HTML jsou laicky řečeno v nepatrně odlišném pravopisu a modernějším stylu XHTML, který je rozšiřitelný.

Stručně & prakticky: Chtějte XHTML, je modernější a je IN. A co vlastně dělá? Vše co nyní čtete a vidíte je díky CSS a XTHML přehledně uspořádáno a zobrazeno ve Vašem prohlížeči.
Detailně o HTML >>
Detailně o XHTML>>

PHP
Hypertextový preprocesor(původně Personal Home Page)je skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek.
PHP je dnes velmi rozšířená technologie umožňující snadné programování na straně serveru (server-side programming). Toho lze využít k tvorbě různých interaktivních webových stránek. Stručně lze říct, že skript napsaný v PHP vygeneruje stránku podle zadaných kritérií a výsledek odešle volajícímu počítači stejným způsobem, jakým se odesílají běžné statické stránky. Například prosté zobrazení data a jména, které v daný den slaví svátek: je bezesporu jednodušší, aby server sám zjistil, kolikátého je, k tomu přiřadil odpovídající jméno z databáze jmenin a toto předal počítači, který si danou stránku vyžádal, než aby správce stránek každý den přesně o půlnoci na server nahrával (uploadoval) novou verzi stránek s opravenými údaji.
S využitím PHP lze naprogramovat celou řadu jednoduchých služeb, například počítadla přístupů, zobrazení náhodného obrázku nebo citátu při každém načtení stránky, knihy návštěv nebo jednoduché anketní dotazníky. Tím však možnosti PHP zdaleka nekončí, lze v něm naprogramovat složité redakční systémy, grafické aplikace, práci s komprimovanými archivy, elektronickou poštou atd. Umí pracovat s daty z formulářů, cookies (číst je i ukládat), ale především dokáže spolupracovat se spoustou databázových systémů. Největší omezení zde klade fantazie programátora (popřípadě toho, kdo si stránky objednává).
PHP je objektově orientovaný programovací jazyk, svojí strukturou velmi podobný jazyku C++.

Stručně & prakticky: Pokud chcete dynamické stránky bez PHP se neobejdete. Díky PHP je možná administrace článků, e-shopy, redakční systémy . Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML. Takže je potřeba všude tam kde požadujete zpětnou vazbu se zákazníkem. Ke svému chodu také potřebuje podporu webhostingu, kterou u nás samozřejmě získáte. U pokročilejších webů komunikuje s databází - např. MySQL.

MySQL
Multiplatformní databáze. Komunikace probíhá pomocí jazyka SQL a nejčastěji se do ní přistupuje prostřednictvím PHP.

Stručně & prakticky: Databáze je většinou přemrštěně omezena webhostingem. U nás samozřejmě ne. Je v ní možné uložit vše od jednotlivých jmen až po celé texty. Je to zároveň nejcitlivější část na bezpečnost webu.

FLASH
Grafický vektorový program, momentálně ve vlastnictví společnosti Adobe (dříve Macromedia). Používá se především pro tvorbu (převážně internetových) interaktivních animací, prezentací a her. Rozšíření Flashe na internetu pomohla malá velikost výsledných souborů, protože se uchovávají ve vektorovém formátu, a proto ve většině případů vytlačily flashové bannery ty klasické, dříve používané ve formátu GIF.
Přestože je Flash nejlepší medium pro oživení stránek v kombinaci s nejnižším datovým zatížením uživatele a stal se velice dostupným pro laickou vřejnost, vznikl fenomén boje proti flashi. A to proto, že je velice hojně využíván pro reklamní bannery a sloupce, což je trn v oku všem skupinám lidí. Pokud se totiž spustí 10 flash animací najednou z krásy se stává trhaný svět nápisů a poskakujících značek, mott a sloganů. A tak se dostává flash do našeho podvědomí jako ďábelský nástroj reklamních společností.
Proto vám Stargen zaručuje využití Flash animací jen pro nezbytné zlepšení vašich internetových stránek (webu) a to jak z hlediska funkčního tak designového bez použití technik náročných náročních na výkon počítače. Stručně & prakticky: Přímo univerzální nástroj a hlavně grafický vládce. Reklamní banery, animace a pohyb při malé velikosti jsou jeho výhodou. Ovšem i jako dynamický nástroj zpětné vazby je neocenitelný. Od her přes graficky přívětivý výstup databáze nebo dynamickou galerii. Jeho užití je téměř neomezené. Vhodné také na mediální kampaně a prezentace. S využitím flash animací lze navodit pocit pohybu a volnosti po celém webu. Je dokonce možné vytvořit i reklamní CD plně ve flashi, které se samo po vložení CD spustí.
Další výhodou flashe je použití vektorové grafiky, která neztrácí přiblížením kvalitu obrazu. Samozřejmě je možné použít i grafiku klasickou bitmapovou.

Barevný model RGB
Počítače používají k vyjádření barvy systém neboli kódování pomocí čísel. Barvy jsou tvořeny kanály, které se dělí na různé úrovně tónů. Model RGB, který je důležitý pro webdesignéry, kteří navrhují grafiku, jejíž výstup je zobrazen na monitorech CRT či LCD.

Stručně & prakticky: Pro přesné udání barvy grafiky se používá RGB systém barev. Zápis vypadá např pro bílou barvu (255; 255; 255).
Detailně o modelu RGB>>

Použitelnost webových stránek
Základem designu zaměřeného na uživatele je pojem zvaný použitelnost. Tento termín slouží k označení stupně jednoduchosti či náročnosti, s jakou může uživatel najít a zpracovat potřebné informace a provádět některé činnosti. Jinými slovy použitelnost nějakého serveru nám říká jak je uživatelsky přátelský, čím rychleji na něm dokážeme najít co hledáme, tím více je použitelnější, přináší nám požadovaný užitek a nakonec uspokojení potřeb. Tato vlastnost je dnes velice důležitá, je klíčovým bodem konkurence schopnosti vůči ostatním webům, neboť vzdálenost konkurence na webu je otázkou jednoho kliku. Pokud by uživatel nemohl najít to kvůli čemu na stránky přišel, přejde na jiné konkurenční stránky, které mu toto poskytnou.
Detailně o použitelnosti>>

RSS technologie
je rodina XML formátů určených pro čtení novinek na webových stránkách a obecněji syndikaci obsahu.
Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například zpravodajské servery).

RSS formát poskytuje obsah celého článku, příp. jeho část, odkaz na původní článek a také jiná metadata. Tyto informace jsou posílány jako XML soubor nazývaný RSS zdroj, webový zdroj, RSS stream, RSS feed nebo RSS kanál.


Zkratka RSS má několik výkladů:

  • Rich Site Summary (RSS 0.91 od firmy Netscape)
  • Resource Description Framework Site Summary (stvořitelem je W3C)


Stručně & prakticky:Místo aby Vaši návštěvníci museli obcházet desítky webů a portálů a prolézat jejich články stačí pouhý jeden klik a už vědí kde se co děje. Vašim čtenářům/návštěvníkům neunikne žádná novinka, nová recenze prostě jakýkoliv nově přidaný obsah Vašeho webu.
Nahrazuje e-mailové upozorňování, které v dnešní době objemu mailů tvoří téměř spam.
Jediné co je k tomu potřeba je RSS čtečka, která je dnes naimplementována téměř v každém prohlížeči, nebo se dá lehce přidat. Např rozšířením do prohlížeče Firefox. Nové verze Internet Exploreru(7) již RSS čtečku také obsahují.

AJAX technologie
AJAX je obecné označení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovunačítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují uživatelsky příjemnější prostředí, ale vyžadují použití moderních webových prohlížečů. Většinou se jedná o kombinaci technologií XHTML, JavaScript, PHP a XML díky speciálnímu objektu XMLHttpRequest.

Stručně & prakticky:Díky technologii AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je možné z webového prohlížeče elegantně komunikovat s webovým serverem a vyměňovat si s ním data, která se mohou ihned uložit na serveru nebo naopak zobrazit u klienta. Takže nepostradetelné všude tam kde jsou interaktivní prvky jako hlasování či vyhledávání. Od ankety po hodnocení či našeptávání hledání v poli hledat.
Detailně o technologii AJAX>>

ASCII znaky, ASCII tabulka
Jednotlivé ASCII znaky seskupené dohromady se nazývají ASCII tabulkou. ASCII je kódování znaků ve výpočetní technice (American Standard Code for Information Interchange). Kódy 0-31 jsou řídící kódy s často specifickou interpretací. Význam kódů 128 - 255 závisí na použitém typu písma.

Stručně & prakticky: Když přijde na volbu kódování textu zvolte UTF-8. Není omezen znakovou sadou pro každý jazyk a zobrazuje téměř všechny speciální znaky korektně.
Detailně o ASCII znacích>>

Slovníček - výběr pojmu:

Vyberte ze seznamu výraz, který Vás zajímá.

Copyright © Stargen 2000-2018 TOPlist