Hot linka, zatelefonujte nám 774 731 550

SLOVNÍK - Kaskádové styly - CSS

CSS
Jazyk byl navržen standardizační organizací W3C, autorem prvotního návrhu byl Hakon Wium Lie. Byly vydány zatím dvě úrovně specifikace CSS1 a CSS2, dokončuje se revize CSS 2.1 a pracuje se na verzi CSS3.

Cascading Style Sheets -level 1 braný obecně jako CSS či CSS1. Organizací W3C navržen 17.12. 1996 a finálně přepracován 11.1.1999.

CSS1 je jednoduchý kaskádový styl, který umožnuje tvůrci i čtenáři připojit styl zejména k HTML dokumentu a je lidsky srozumitelný (human readable writable) .

Syntaxe CSS (CSS1)

Stylový předpis se skládá z posloupnosti pravidel. Každé pravidlo určuje vzhled některého elementu dokumentu, nebo skupiny elementů. Pravidlo začíná tzv. selektorem, který specifikuje („adresuje“) skupinu elementů. Selektor je následován seznamem deklarací, které určují vzhled vybrané skupiny elementů. Celý seznam je uzavřen ve složených závorkách a jednotlivé deklarace jsou odděleny středníkem (tj. za poslední deklarací středník už být nemusí).


Příklad stylu:

h1 {          /* vzhled nadpisu první úrovně */    
  margin: 5px;    /* okraj šířky 5 pixelů    */    
  font-size: 12pt  /* velikost fontu 12 bodů   */     
  }                           
p {           /* styl odstavce    */   
  text-align: center; /* text centrovat   */   
  line-height: 10pt;  /* výška řádku 10 bodů */   
  } 

                                                                                         
 h1, h2 {color: green;}  


CSS se dá definovat i v těle stránky, například:
<h1 style="color:red; background-color:white;">nadpis</h1> 
kde: h1- nadpis první úrovně, style je styl, který se píše normálně do hlavičky např.:
<style> 
h1 {color:red;   
 background-color:white;   
}           
</style>      
- tento způsob se ovšem nedoporučuje
background color je barva pozadí (stačí napsat pouze background)Výhody CSS:

 • kód a obsah webu je oddělený od textů a kódu souboru HTML (XHTML).
 • Pro změnu vzhledu webu nemusíte upravovat každou jednotlivou stránku.
 • Jeho uložení v paměti prohlížeče zabranuje opětovnému načítání již použitého kódu.

Nevýhody CSS:

 • Rozdílná podpora v majoritních prohlížečích. Prestože CCS1 bylo standardizováno ne všechny prohlížeče jeho pravidla dodržují nebo si je vykládají rozdílně.
 • Prohlížeče obsahují v implementaci CSS chyby a je někdy nesnadné napsat kód tak, aby se ve všech (resp. v běžných) prohlížečích výsledek zobrazil stejně. Situace se poslední dobou značně zlepšuje, mj. opravami chyb v prohlížečích a nástupem nových verzí Internet Exploreru, který velmi často pravidla neuznáva a sám jej nahrazuje vlastním stylem.

Zpět

Slovníček - výběr pojmu:

Vyberte ze seznamu výraz, který Vás zajímá.

Copyright © Stargen 2000-2018 TOPlist