Hot linka, zatelefonujte nám 774 731 550

SLOVNÍK - W3C (World Wide Web Consortium)

W3C (World Wide Web Consortium)
je Mezinárodní konsorcium, jehož členové společně s veřejností vyvíjejí webové standardy pro Internet. Cílem konsorcia je „Rozvíjet internet do jeho plného potenciálu vývojem protokolů a směrnic které zajistí dlouhodobý růst Webu“. W3C se také zabývá vzděláním a přístupností, vyvíjí software a nabízí otevřenou diskuzi o Webu prostřednictvím fóra. Konsorciu předsedá jeho zakladatel Tim Berners-Lee, tvůrce služby Webu a primární autor specifikací URL , HTTP a HTML - základních pilířů Webu.

Konsorcium založil Tim Berners-Lee v říjnu roku 1994. Před založením konsorcia nabízely různé firmy různé upravené verze jazyka HTML které byly nekompatibilní s verzemi od ostatních výrobců. Konsorcium sjednotilo verze od různých výrobců a dohodlo se s nimi na základních principech a komponentách nových standardů.

Každý standard (doporučení) vydaný konsorciem je vylepšován podle W3C Process Document od pracovního návrhu Working Draft (WD), přes LastCallWorkingDraft, Candidate Recommendation (CD), Proposed Recommendation (PR) až ke konečnému doporučení konsorcia – W3C Recommendation (REC). Doporučení může být vylepšováno prostřednictvím samostatně vydávaných errat (Errata), dokud se neshromáždí větší množství těchto úprav. Potom je vydána nová edice doporučení (například doporučení pro XML je nyní ve své čtvrté edici). W3C také vydává řadu poznámek (notes), jejichž účel je pouze informativní, nejsou brány jako samostatná doporučení.

W3C je spravováno několika institucemi: MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) (v USA), European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (v Evropě) a Keio University (v Japonsku). W3C má také oddělení v patnácti oblastech po celém světě. Ty spolupracují s webovou komunitou v oblasti na propagaci technologií konsorcia v lokálním jazyce, rozšíření geografické základny a zvýšení mezinárodní účasti v aktivitách konsorcia.



Zpět

Slovníček - výběr pojmu:

Vyberte ze seznamu výraz, který Vás zajímá.

Copyright © Stargen 2000-2018 TOPlist