Hot linka, zatelefonujte nám 774 731 550

SLOVNÍK - XHTML (Extensible HyperText Markup Language)

XHTML
je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW vyvinutý W3C. Původně se předpokládalo, že se stane nástupcem jazyka HTML, jehož vývoj byl verzí 4.01 ukončen. V roce 2007 však došlo k založení pracovní skupiny, která má za cíl vytvořit novou verzi HTML, která ponese označení HTML 5 a její XML variantu XHTML 5. Vedle toho se paralelně pokračovalo i ve vývoji XHTML 2.0. Ten byl ovšem ukončen v roce 2009. V současné době je schválena plná podpora HTML 5, které se tak konečně stává standardem.

Verze XHTML

XHTML 1.0

W3C doporučení z 26. ledna 2000 revidovaný 1. srpna 2002.

První specifikace, jejíž cílem bylo převedení staršího jazyka HTML tak, aby vyhovoval podmínkám tvorby XML dokumentů a přitom byla zachována zpětná kompatibilita.
Existuje ve třech verzích: Strict, Transitional a Frameset.:

  • XHTML 1.0 Strict se používá, pokud chcete strukturovaný dokument osvobozený od formátovacích značek souvisejících s rozvržením stránky. Předpokládá se jeho užití společně s CSS, které vám umožní dosáhnout potřebných grafických efektů. Nicméně i tato verze obsahuje formátovací elementy, například b nebo i a naopak zavrhuje některé sémantické elementy, například menu.
  • XHTML 1.0 Transitional je přechodným DTD pro webové stránky, který vám umožní používat překonané tagy. Je vhodný pro formátování stránek vytvářených pro staré prohlížeče, které nerozumí kaskádovým stylům CSS nebo chcete-li používat ve svých dokumentech některé zavržené, ale sémantické elementy, například již zmíněné menu.
  • XHTML 1.0 Frameset vám umožňuje používat zastaralé značky jako XHTML 1.0 Transitional a přidává podporu pro rámce. V dnešní době by se mělo rámům vyhýbat použitím CSS, AJAXu nebo serverových skriptů jako například PHP.

Přehlednou tabulku lze najít na stránkách W3C. V kolonce „DTD“ lze vyčíst, ve které verzi XHTML se element vyskytuje (nic = Strict, L = Transitional, F = Frameset).

Modularizace XHTML

Dalším krokem ve vývoji XHTML byla modularizace s cílem dosáhnutí vyšší flexibility napříč uživatelskými agenty (WWW prohlížeče, mobilní zařízení, tiskárny, čtečky apod.)

XHTML Basic 1.1

W3C pracovní koncept z 5. července 2006. Pod ním se vyskytuje další množina XHTML, Mobile Profile XHTML 1.1 ,XHTML-Print

XHTML 2.0

Vývojové stádium, které není zamýšleno tak, aby bylo zpětně kompatibilní se svými předchůdci.

XHTML 5

Součástí specifikace HTML5, vývojové stádium Working Draft. Oproti předchozím verzím obsahuje řadu rozšíření (značky pro audio, video, možnost tvorby offline webových aplikací a další)

Rozdíly XHTML oproti HTML aneb XHTML VS HTML

  • V XHTML na rozdíl od HTML musí být všechny tagy ukončené a to včetně nepárových jako jsou <meta>, <link>, <br>, <hr> nebo <img>. Zápis může mít více podob. Buď použijeme klasické (a validní) <img></img> nebo zkrácené <img/> nebo mírně upravené <img />. První způsob se nedoporučuje používat, zasíláme-li XHTML dokument s typem text/html. Druhý způsob, bez mezery, se nedoporučuje používat kvůli postarším prohlížečům, které by v takovém případě mohly vynechat poslední atribut, je-li nějaký uvedený.
  • V XHTML na rozdíl od HTML musí být všechny tagy a jejich atributy zapsány malými písmeny a to z toho důvodu, že jsou takto deklarované v odkazované DTD a X(HT)ML je case sensitive, tedy záleží na velikosti písem. Pokud bychom si deklarovali vlastní DTD, můžeme směle používat i velká písmena.
  • Všechny hodnoty atributů musí být uzavřeny do uvozovek
  • Dokument musí začínat XML deklarací. Její použití není povinné, pokud je dokument kódován v UTF-8 nebo pokud určujeme kódování vyšší protokolem (http například)
  • Pokud potřebujeme pracovat s rámy, můžeme deklarovat XTHML 1.0 Frameset a pro jednotlivé stránky XHTML 1.0 Transitional.
  • XHTML dokument bychom měli zasílat s jiným MIME typem než klasické HTML dokumenty.

XHTML MIME typ

Klasické HTML stránky se zasílaly s MIME typem text/html, který prohlížečům řekl, aby tento typ dokumentu zpracovaly jako HTML stránku. Je to podobné jako přípony (.jpg, .exe…) ve Windows. XHTML má však odlišná pravidla na zpracování dokumentu, proto bychom měli zasílat XHTML dokumenty s MIME typem application/xhtml+xml], které prohlížečům poví, že mají tu čest s XHTML dokumentem. Pro kompatibilitu je výhodnější MIME type text/html.


Zpět

Slovníček - výběr pojmu:

Vyberte ze seznamu výraz, který Vás zajímá.

Copyright © Stargen 2000-2018 TOPlist