Hot linka, zatelefonujte nám 774 731 550

SLOVNÍK - RDF - Rámec pro popis zdrojů (Resource Description Framework)

RDF - Rámec pro popis zdrojů
je obecný mechanismus pro zápis metadat, poskytuje interoperabilitu mezi aplikacemi, jež si na internetu vyměňují strojům srozumitelné informace. RDF klade důraz na jednoduchost automatického zpracování webových zdrojů a jako takový se stává základním stavebním kamenem sémantického webu.

RDF dokument je popsán jako orientovaný graf, který je opět definován jako shluk uzlů, které jsou spojeny prostřednictvím hran. Každá hrana a každý uzel nesou určitou identifikaci, tzv. URI (Uniform Ressource Indentifier). Tato řada znaků indikuje fyzický či abstraktní zdroj a v podstatě se skládá ze syntaxe „schéma: sekvenční část".

Metadata RDF mohou být využita v různých aplikačnách oblastech například:

 • ve vyhledávání zdrojů, kde poskytují lepší schopnosti vyhledávacích strojů
 • v katalogizaci pro popis obsahu a vztahu obsahů dostupných na různých webových stránkách, serverech nebo v digitálních knihovnách
 • pomocí inteligentních softwarových agentů umožňuje sdílení a výměnu vědomostí
 • v hodnocení obsahu
 • v popisu kolekcí stránek, jež reprezentují jeden logický „dokument“
 • pro popis intelektuálních vlastnických práv webových stránek a v mnoha dalších případech

RDF s digitálními podpisy je klíčem k vytvoření „Webu vzájemné důvěry“ [Web of Trust], pro elektronické obchodování, spolupráci a ostatní aplikace.

Možnosti a výhody použití RDF

 • možnost zpracování a výměny metadat mezi různými aplikacemi (interoperabilitu)
 • strojům srozumitelnou sémantiku metadat
 • větší přesnost ve vyhledávání zdrojů než full-textové vyhledávání
 • Další vývoj umožní RDF poskytnout také

 • jednotnou dotazovací metodu pro vyhledávání zdrojů
 • jazyk se souborem pravidel pro automatické zpracování webových zdrojů
 • jazyk pro vyhledávání metadat od třetích stran

RDF poskytuje základ obecně použitelným nástrojů pro autorizaci, manipulaci, vyhledávacím strojům srozumitelá data na Webu a tímto podněcuje transformaci Webu na strojově zpracovatelné skladiště informací.

Použití RDF na webových stránkách(HTML, XHTML)

Nejčastější možností je zkopírovat a vložit následující kód do sekce <head> Vašeho HTML dokumentu a provést změny příslušných hodnot:


<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
 <rdf:Description rdf:about="http://www.stargen.cz/"
  dc:creator="Jiří Novák"
  dc:title="Titulek dokumentu"
  dc:description="Moje cesta domů"
  dc:date="2009-09-10"/>
</rdf:RDF>

Řetězec http://www.stargen.cz/ nahraďte adresou Vašeho vlastního dokumentu. Pokud neznáte webovou adresu dokumentu, mohla by se změnit nebo má dokument různé adresy, pak můžete použít prázdný řetězec ("").

Řetězec Jiří Novák nahraďte jménem osoby nebo organizace primárně odpovědné za vytvoření intelektuálního obsahu stránky.

Něměňte URI v atributech xmlns; tyto URI odkazují na zdroje, které popisují význam tohoto XML kódu.

Další informace o elemenetech Dublin Core najdete v „Referenčním popisu sady elementů metadat Dublin Core“. Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) pracuje v současné době na vývoji zpřesňujících prvků metadat Dubin Core, tzv. kvalifikátorů . Více informací o architektuře metadat DCMI najdete na stránkách této inicitativy http://purl.org/dc/terms/.

Původ RDF

RDF je výsledkem společného úsilí, ne jedno individuun či jedné organizace. Na jeho vývoj se svými intelektuálními zdroji podíleli různí členové organizace W3C.

RDF začalo jako rozšíření technologie popisu obsahu PICS, může být navrhováno jazykem XML, stejně jako příbuznými technologiemi vyvinutými Microsoftem (Webová XML kolekce) a Netscapem (XML/MCF). Ostatní dokumenty jako XML-Data Microsoftu, návrhy map serverů a Dublin Core/Warwick Framework byly také ovlivněny návrhem RDF.

PICS versus RDF

PICS-1.1 je doporučením organizace W3C, které vzniklo dříve než RDF. Jeden z požadavků na návrh RDF byl, aby bylo možné vyjádřit vše, jež může být vyjádřeno PICS-1.1 a co je možné automaticky přeložit z PICS-1.1 do formátu RDF bez ztráty informací. Budoucí technická práce na PICS bude rozvíjet využívání RDF. Zájmová skupina W3C PICS [W3C PICS Interest Group] je privilegována rozhodnout, kdy bude tento přechod vhodný. Software a obsah Webu využívající PICS-1.1 bude podporovat doporučení W3C ve chvíli, kdy o to bude požádáno. Očekáváme, že PICS-1.1 a ekvivalentní vyjádření hodnocení PICS v RDF budou použitelné současně.


Zpět

Slovníček - výběr pojmu:

Vyberte ze seznamu výraz, který Vás zajímá.

Copyright © Stargen 2000-2018 TOPlist