Hot linka, zatelefonujte nám 774 731 550
Úvod Slovníček model-rgb

SLOVNÍK - Barevný model RGB

RGB
Jedním z důležitých a náročných poslání webdesignéra je namíchat barevné kombinace webu tak, aby byly za co nejvíce okolností čitelné a působily na uživatele příjemně a pozitivně. Ne každý webdesignér má vrozen dokonalý cit pro barvu a tak existují určité teorie barev a pomůcky, které napomáhají tento úkol řešit. Namíchání barev je však ztíženo faktem, že ne každá barva je zobrazena na zobrazovacích zařízeních stejně a ne každý uživatel vnímá barvy stejným způsobem. Pro volbu správných barev je důležité znát počítačovou interpretaci barev.

Počítače používají k vyjádření barvy systém neboli kódování pomocí čísel. Barvy jsou tvořeny kanály, které se dělí na různé úrovně tónů. Pro model RGB, který je důležitý pro webdesignéry, kteří navrhují grafiku, jejíž výstup je zobrazen na monitorech CRT či LCD, jsou potřeba tři kanály a to červená(Red), zelená(Green) a modrá(Blue), které obsahují většinou 256 tónů, neboť tento počet je dostačující pro vytvoření vjemu spojitého tónu. Minimální počet úrovní tónů vyvolávající u většiny lidí vjem spojitého barevného přechodu je 200. Proto je použito 8bitů tedy 1 byte neboli 256 barev pro každý kanál. Pomocí tohoto 24bitového systému můžeme adresovat 2563 barev tedy 16.8 milionů. Počet bitů na jeden kanál nazýváme v počítačové grafice barevnou hloubkou. Tento výše popsaný systém by se nazýval 24bitová hloubka neboli také true-color.

Skutečnost je však taková, že ne všechny zařízení jsou schopné zobrazovat 24bitovou grafiku. U počítače se zobrazitelná barevná hloubka řídí možnostmi grafické karty, které jsou omezeny schopnostmi zobrazovacího zařízení. Současné systémy budou s největší pravděpodobností schopné zobrazit 24bitovou hloubku, avšak stále existují zařízení, které toho schopné nejsou a s rozšířením mobilních a kapesních zařízení typu PDA, je nutné tento problém brát v úvahu. Je zde totiž riziko, že systém, který nebude schopen zobrazit požadovanou barvu, například protože umí zobrazit pouze 8 bitů a obrázek je 24 bitový, se pokusí k této barvě co nejvíce přiblížit za použití barev, které má k dispozici, provede takzvaný dithering na následujícím obrázku. To může mít za následek nečitelnost textu či další obtíže. Určitým řešením je použít tak zvanou paletu bezpečných barev, která je integrována v prohlížečích. Obsahuje 216 barev, které by měl zobrazit libovolný prohlížeč bez ohledu na platformu či operační systém podporující alespoň 8bitovou barevnou hloubku. Kromě ditheringu je také třeba brát v úvahu různá nastavení gama korekce na monitorech uživatelů, které mění celkový jas a sytost obrázků. Zatímco Macintosh má standardní nastavení gama na 1,8 u PC se předpokládá nastavení na hodnotu 2,5, proto se doporučuje webdisegnérům pracovat s průměrným nastavením gama na 2,2.

Barvy zobrazené pomocí ditheringu

Zpět

Slovníček - výběr pojmu:

Vyberte ze seznamu výraz, který Vás zajímá.

Copyright © Stargen 2000-2018 TOPlist