Hot linka, zatelefonujte nám 774 731 550

SLOVNÍK - DTD (Document Type Definition)

DTD (Document Type Definition, česky Definice typu dokumentu)
je jazyk pro popis struktury XML případně SGML dokumentu. Omezuje množinu přípustných dokumentů spadajících do daného typu nebo třídy. DTD tak například vymezuje jazyky HTML a XHTML.

Struktura třídy nebo typu dokumentu je v DTD popsána pomocí popisu jednotlivých značek (nebo též elementů) a atributů. Popisuje jak mohou být značky navzájem uspořádány a vnořeny. Vymezuje atributy pro každou značku a typ těchto atributů.

DTD je poměrně starý a málo expresivní jazyk. Jeho další nevýhoda je, že DTD samotný není XML soubor.

Silnější jazyky pro popis XML dokumentů jsou například XML Schema(XSD), RELAX NG, Schematron nebo DSD, které jsou již samy o sobě ve formátu XML.

Příklad DTD dokumentu

Příklad velmi jednoduchého DTD dokumentu (příklad.dtd):

<!ELEMENT člověk (jméno, adresa*)>
<!ELEMENT jméno  (#PCDATA)>
<!ELEMENT adresa (ulice?, číslo?, město)>
<!ELEMENT ulice  (#PCDATA)>
<!ELEMENT číslo  (#PCDATA)>
<!ELEMENT město  (#PCDATA)>

Tento DTD dokument definuje třídu XML dokumentů, které mají kořenovou značku <člověk>, obsahující právě jednu značku <méno> a žádnou nebo více značek <adresa> a tak dále. Proto například tento XML dokument patří do takto vymezené třídy XML dokumentů (říkáme také, že je validní proti výše uvedenému DTD):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE člověk SYSTEM "příklad.dtd">
<člověk>
  <jméno>Tomáš</jméno>
 <adresa>
    <ulice>Nesmrtelná</ulice><číslo>99</číslo>
   <město>Brno</město>
  </adresa>
</člověk>Zpět

Slovníček - výběr pojmu:

Vyberte ze seznamu výraz, který Vás zajímá.

Copyright © Stargen 2000-2018 TOPlist