Hot linka, zatelefonujte nám 774 731 550

SLOVNÍK - UTF-8 (UCS Transformation Format 8)

UTF-8
je zkratka pro UCS Transformation Format. Je to způsob kódování řetězců znaků Unicode/UCS do sekvencí bajtů a splňuje ISO 10646-1.

Důvody vzniku, základní vlastnosti

Přirozené kódování znaků Unicode/UCS do 2 nebo 4 bajtů se nazývá UCS-2 a UCS-4. Pokud se nespecifikuje jinak, ukládá se nejprve nejvýznamnější bajt (tzv. konvence big-endian). S řetězci uloženými ve formátu UCS-2 nebo UCS-4 je spojeno několik problémů:

  • Uložení textu je několikanásobně náročnější na paměť.
  • Některé bajty v řetězci mohou obsahovat binární nuly, které mají zvláštní význam v některých programovacích jazycích.
  • Některé bajty mohou obsahovat znaky, které mají zvláštní význam pro operační systém (např. „/“, „\“).
Z uvedených důvodů není formát UCS-2 a UCS-4 vhodný pro ukládání řetězců do souborů.

Tyto problémy řeší kódování UTF-8, které má následující vlastnosti:

  • UCS znaky U+0000 až U+007F jsou kódovány jednoduše jako bajt 0x00 až 0x7F. To znamená, že řetězce obsahující pouze ASCII znaky mají shodné kódování v UTF-8 i v ASCII.
  • Všechny znaky větší než U+007F jsou kódovány jako sekvence několika bajtů, z nichž každý má nastaven nejvyšší bit na jedničku. To znamená, že bajty nemohou být zaměněny s žádným ASCII znakem.
  • První bajt sekvence, která reprezentuje ne-ASCII znak, je vždy v rozsahu 0xC0 až 0xFD a určuje, kolik bajtů následuje. Všechny následující znaky sekvence jsou v rozsahu 0x80 až 0xBF. To umožňuje snadnou synchronizaci a odolnost proti ztrátě některých bajtů.
  • Může být kódován celý rozsah UCS 231.
  • Zakódované znaky mohou být až 6 bajtů dlouhé, ale základní 16bitové znaky BMP (basic multilingual plane) jsou jen 1 až 3 bajty dlouhé.
  • Pořadí big-endian (nejvýznamnější byte ukládán jako první) je zachováno.
  • Bajty s hodnotou 0xFE a 0xFF nejsou nikdy použity.Zpět

Slovníček - výběr pojmu:

Vyberte ze seznamu výraz, který Vás zajímá.

Copyright © Stargen 2000-2018 TOPlist