Hot linka, zatelefonujte nám 774 731 550

SLOVNÍK - XSL (eXtensible Stylesheet Language)

XSL
je rodina jazyků umožňujících popsat jak se mají XML soubory formátovat a převádět. Zahrnuje tři jazyky:
  • XSL Transformace (XSLT): XML jazyk k převádění XML dokumentů
  • XSL Formátovací Objekty (XSL-FO): XML jazyk pro specifikaci vizuálního formátování XML dokumentů
  • XML Path jazyk (XPath, česky „jazyk pro cesty v XML“): jazyk k adresování částí XML dokumentu, který ale sám není XML jazykem. Je používán například v XSLT.

W3C doporučení.

Historie

Vše začalo snahou přinést schopnosti jazyka DSSSL (Document Style Semantics and Specification Language, česky jazyk sémantiky a specifikace stylu dokumentu), zejména v oblasti tisku a špičkové sazby textů, do XML. Pracovní skupina W3C začala na XSL pracovat v prosinci 1997. Vedli ji Sharon Adler a Steve Zilles, editorem (a neoficiálním hlavním designérem) byl James Clark, vlastní W3C zastupoval Chris Lilley. První veřejný návrh (Working Draft) skupina vydala 18. srpna 1998. XSLT XPath se staly W3C doporučeními 16. listopadu 1999, XSL-FO se stalo doporučením 15. října 2001.

Původním záměrem bylo vytvořit "silnější odrůdu CSS" pro definici vzhledu XML souborů. Během vývoje se však ukázalo, že se cíl rozdělil do dvou tematicky výrazně odlišných částí: na návrh komponent tvořících formátovanou podobu dat a jejich vzhledových vlastností (XSL-FO) a na mechanismy, jimiž se původní dokument tranformuje na tyto objekty (XSLT). Zejména transformační část následně prokázala značnou míru samostatnosti, protože XSLT lze použít na provádění obecných změn XML dat, například pro jejich převod do podoby HTML stránek, pro konverze různých XML formátů či pro vybírání informací z datového souboru.

Transformace XSL

V současnosti je k dispozici řada implementací XSLT. Transformaci XML do HTML pomocí XSLT podporují nejvýznamnější webové prohlížeče, včetně Windows Internet Exploreru (který používá MSXML), Firefoxu apod. s jádrem Mozilly a Netscape (všechny používají TransforMiix) a Opery (vlastní implementace). Dalšími významnými implementacemi jsou samostatné XSLT procesory, jako například Saxon a Xalan.

XSL Formátovací objekty

Formátovací objekty jsou podporovány daleko vzácněji. Existující implementace jsou většinou (pokud ne všechny) pouze částečné. Známým procesorem XSL-FO je FOP, vyvíjený projektem Apache. Zvládá velkou část jazyka XSL-FO, který dokáže převést do PDF a dalších výstupních formátů. Jinou implementací je PassiveTeX, který ke konverzi XSL-FO do PDF využívá LaTeX.

Dotazovací jazyk XPath

Pomocí XML Path Language (XPath) se v XSLT popisuje, kterou část XML dokumentu zpracovat. Proto bývá považován za součást rodiny XSL. Protože samostatný jazyk XPath nemá přímý fuknční význam pro manipulaci s daty, nebývá implementován samostatně, ale jako součást implementace XSLT.


Zpět

Slovníček - výběr pojmu:

Vyberte ze seznamu výraz, který Vás zajímá.

Copyright © Stargen 2000-2018 TOPlist