Hot linka, zatelefonujte nám 774 731 550
Úvod Slovníček vektorova-grafika

SLOVNÍK - Vektorová grafika

Vektorová grafika
je založena na matematických výpočtech a zobrazuje se pomocí čar a křivek. Je to relativně nová technologie, která je však na webu celkem rozšířená především díky technologii flash a SVG. Jelikož jsou vektorové obrázky zapisovány pomocí rovnic, mohou mít výsledné soubory velice malou velikost, především v takových situacích kdy jsou použity přímo jednoduché matematické obrazce či texty, pro zobrazování fotorealistických obrázků je tento formát téměř nepoužitelný. Jednou z hlavních výhod vektorového formátu je neztrátovost detailu při přibližování či možnost měnit výslednou velikost obrázku.

Oproti tomu rastrová grafika, která je na webu již dlouhodobě uznávaným standardem, se skládá z jednotlivých bodů – pixelů. Každý bod má tak stanovenou barvu a při přiblížení dochází ke ztrátě detailu. Tento formát se hodí k zobrazování fotek a obrázků, které mají velkou komplexnost a obsahují vysoký počet barev. Hlavní rozdíly v zobrazení rastrové a vektorové grafiky jsou patrné z následujícího obrázku.

Rozdíl v zobrazení při přiblížení vektorového a rastrového obrázku

Na obrázku vidíme kruh, který se při 100% velikosti zobrazuje stejně jak ve vektorovém tak rastrovém formátu. Pokud však zvětšíme levou dolní část obrázku v jednotlivých formátech, rozdíl již patrný je. U vektorového zobrazení nedošlo po přiblížení ke ztrátě detailu a křivka si zachovala ostré hladké hrany, zatímco v rastrovém zobrazení došlo ke ztrátě detailu a okraje jsou zubaté, neostré, zdánlivé zjemnění zubů nastalo vlivem antialisingu, což je metoda pro redukci zubatých hran, kdy se hrany zjemňují pomocí světlejších odstínů barev. I přes nesporné výhody vektorových formátů, mají rastrové obrázky stále své nezastupitelné místo.


Výhody vektorových obrázků:

  • Pokud je obrázek celkem jednoduchý, bude jeho zobrazení a možnosti komprese lepší ve vektorovém zobrazení než v rastrovém
  • Při přibližování nedochází ke ztrátě detailu


Zpět

Slovníček - výběr pojmu:

Vyberte ze seznamu výraz, který Vás zajímá.

Copyright © Stargen 2000-2018 TOPlist